بایگانی ماهانه: آوریل 2011

دیکشنری آخوندی به انگلیسی

دیکشنری آخوندی به انگلیسی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2011/04/7.pdf

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

Angel Ladies – نوشته: خسرو دوامي

Angel Ladies – نوشته: خسرو دواميhttps://mypersianbooks.files.wordpress.com/2011/04/5.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

سونیا – نوشته : یودیت هرمان

سونیا – نوشته : یودیت هرمان – ترجمه : س. محمود حسینی زاد https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2011/04/4.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

دو سبک کهن و سه روش نگارش: در یونان باستان و ایران سده های میانه

دو سبک کهن و سه روش نگارش: در یونان باستان و ایران سده­ های میانه نوشته: سعید هنرمند دو سبک کهن و سه روش نگارش سقراط مخالف نوشتن بود. چرا؟ بر آن بود که نوشتن می­تواند خواننده را منحرف کند، … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

هي‌هي‌، جبلي‌، قُم‌ قُم‌ – نوشته: رضا دانشور

هي‌هي‌، جبلي‌، قُم‌ قُم‌ نوشته: رضا دانشور https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2011/04/2.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

یادنامه شاهرخ مسکوب

یادنامه شاهرخ مسکوب

نوشته‌شده در ويژه نامه ها | دیدگاهی بنویسید

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post. Here are some suggestions … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | ۱ دیدگاه