بایگانی ماهانه: ژانویه 2012

ملک الشعرا بهار – نوشته: دکتر جلال متینی

ملک الشعرا بهار – نوشته: دکتر جلال متینی یادآوری: نوشته‌ای بسیار ارزشمند در شناخت بهار و ایران دوستی او https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/01/bahar.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

گذشته و آینده فرهنگ و هنر ایران

گذشته و آینده فرهنگ و هنر ایران گنجینه نخستین – تهران ۱۳۸۸ – بنیاد دکتر محمود افشار – ۱۱۴ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/01/ganjineh1.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

«علم» و «علما» در زبان قرآن و حدیث – نوشته: دکتر جلال متینی

«علم» و «علما» در زبان قرآن و حدیث – نوشته: دکتر جلال متینی اسکن شده – ۳۶ صفحه یادآوری: خواندن این مقاله بر همگان واجب است تا نظر واقعی اسلام را بدانیم. https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/01/elm_in_islam.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

مجموعه مقالات – نوشته: نادر نادرپور

مجموعه مقالات – نوشته: نادر نادر پور اسکن شده – ۷۷ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/01/naderpoor.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

یادنامه‌ی همایون صنعتی زاده

یادنامه‌ی همایون صنعتی زاده – مجله بخارا – سال ۱۳۸۸ – متن کامل https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/01/sanatizade-bokhara.pdf

نوشته‌شده در ويژه نامه ها | دیدگاهی بنویسید