بایگانی ماهانه: آوریل 2012

خاموشی دریا

خاموشی دریا نوشته: ورکور – ترجمه: حسن شهید نورایی متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/silence-of-sea.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

کافنامه

کافنامه – نوشته: احمد کسروی متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/kafnameh.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

شاهنامه و تاريخ – شاهرخ مسکوب

شاهنامه و تاريخ – نوشته: شاهرخ مسکوب متن کامل اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/624-1094-1-pb.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

سانسور ايدئولوژيک زنان در کتاب‌هاي درسي ايران

سانسور ايدئولوژيک زنان در کتاب‌هاي درسي ايران نوشته: دکتر سعید پیوندی متن کامل –  اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/iranwomencensor.pdf  

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

سخن اهل دل – محيط طباطبايي

سخن اهل دل – نوشته: محيط طباطبايي متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/sokhan-mohittabtabaii.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

مجله کلک شماره ۳۴

مجله کلک – شماره۳۴ – دی ‌۱۳۷۱ متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/kelk34.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

کارنامه اردشير بابکان

کارنامه اردشير بابکان از متن پهلوی – قاسم هاشمی‌ نژاد متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/ardeshir.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

اينشتين و داستايفسکي – ب.کوزنتسف

اينشتين و داستايفسکي – نوشته: ب.کوزنتسف متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/eindos.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

نيلوفر آبي و آدم ماشيني

نيلوفر آبي و آدم ماشيني نوشته: آرتور کستلر – متن کامل – اسکن شده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2012/04/niloofarabi.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

تخیّل و تخریب: داستان و آگاهی مدنی

تخیّل و تخریب: داستان و آگاهی مدنی – نویسنده: آذر نفیسی آثار تخیّلی چگونه می‌توانند ما را دراین وضعیت فروماندگی و بی پناهی کنونی که به عنوان «زن» به آن دچاریم، یاری دهند؟ بی شک این آثار به ما دستورالعملی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, نوشته‌های کوتاه | دیدگاهی بنویسید