بایگانی ماهانه: ژانویه 2013

میزان العمل – امام محمد غزالی

میزان العمل – امام محمد غزالی مصحّح: دکتر سلیمان دنیا ترجمه: علی‌ اکبر کسمایی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/mizan-parsi.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, متون کلاسیک زبان فارسی | دیدگاهی بنویسید

نزهه المجالس – برگزیده رباعیات فارسی قرن 4 تا 7

نزهه المجالس – برگزیده رباعیات فارسی قرن 4 تا 7 تصحیح: دکتر محمد امین ریاحی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/nozhat.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی | دیدگاهی بنویسید

درسهایی درباره ی اسلام – نوشته: گلدزیهر (متن کامل)

درسهایی درباره ی اسلام – نوشته: گلدزیهر – ترجمه: دکتر علینقی منزوی (متن کامل) گلدزیهر را در کنار «تئودور نولدکه» آلمانی و «کریستیان اسنوک هورخرونیه» هلندی از پایه‌گذاران اسلام‌شناسی امروزین در غرب باید دانست.  وی یکی از پایه‌گذاران «دانشنامه‌ی اسلام» به … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

تاریخ تحولات اجتماعی – نوشته: مرتضی راوندی (متن کامل)

تاریخ تحولات اجتماعی – نوشته: مرتضی راوندی (متن کامل) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/tahavolat.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

واژه نامه کتابداری و دکومانتاسیون

واژه نامه کتابداری و دکومانتاسیون https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/142.pdf

نوشته‌شده در فرهنگ ها - واژه نامه ها | دیدگاهی بنویسید

انسان تک ساحتی – نوشته: هربرت مارکوزه – ترجمه: دکتر محسن مویدی

انسان تک ساحتی – نوشته: هربرت مارکوزه – ترجمه: دکتر محسن مویدی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/ensan-e-taksahati.pdf

نوشته‌شده در فلسفه | دیدگاهی بنویسید

سقوط شاه – نوشته: فریدون هویدا – ترجمه ح.ا. مهران

سقوط شاه – نوشته: فریدون هویدا – ترجمه ح.ا. مهران https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/shahhoyeda.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

بعد چهارم – موریس مترلینگ – ترجمه: منصوره شریف زندیه

بعد چهارم – موریس مترلینگ – ترجمه: منصوره شریف زندیه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/4th.pdf  

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

پرسش از پارسائي – يحيي بزرگمهر

پرسش از پارسائي – يحيي بزرگمهر (در باره محمد رضا نیکفر) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/porsesh.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

موی لای درز فلسفه – نوشته: اردلان عطارپور

موی لای درز فلسفه – نوشته: اردلان عطارپور https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/01/mu_laye_darze_falsafeh.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید