بایگانی ماهانه: آوریل 2013

نگاهی‌ به کتاب «تاملی بر آثار ناباکوف» نوشته آذر نفیسی

نگاهی‌ به کتاب «تاملی بر آثار ناباکوف» نوشته آذر نفیسی – نوشته: محمد قاسم زاده https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/nafisinabakov.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

بازخواني رمان برادران كارامازوف – تدوین: محسن زمانی‌

بازخواني رمان برادران كارامازوف – تدوین: محسن زمانی‌ – مجله ادبستان – شماره پنجاه و شش https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/bkd.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

یک وجب از تاریکی – نوشته: عبدالقادر بلوچ

یک وجب از تاریکی – نوشته: عبدالقادر بلوچ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/yekvajab.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

فرمایش و غیره (مجموعه داستان) – نوشته: عبدالقادر بلوچ

فرمایش و غیره (مجموعه داستان) – نوشته: عبدالقادر بلوچ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/farmayesh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

ایما‌ها و اشاره ها – نوشته: عبدالقادر بلوچ

ایما‌ها و اشاره ها – نوشته: عبدالقادر بلوچ منتخبی از طنزهای چاپ شده در نشریات و سایتها‌ی اینترنتی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/imaha.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

اصفهانی نامه (دستور زبان اصفهانی) (طنز) – ویژه نامه دانشجویی بهلول

اصفهانی نامه (دستور زبان اصفهانی) (طنز) – ویژه نامه دانشجویی بهلول نوشته: سلمان صباحی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/merged_document_2.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, نوشته‌های کوتاه | دیدگاهی بنویسید

مقدمه کتاب «دیوان نسیمی» – به اهتمام: دکتر حسین فیض اللهی وحید (اولدوز)

مقدمه کتاب «دیوان نسیمی» – به اهتمام: دکتر حسین فیض اللهی وحید (اولدوز) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/04/nasim-pre.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, ادبیات و کتب ادبی‌, زندگی‌ نامه ها, شعر | دیدگاهی بنویسید