بایگانی ماهانه: ژانویه 2014

سهراب سپهری و ویلیام وردزورث، دو شاعر وحدت وجودی – نویسنده: علی خزاعی فر

سهراب سپهری و ویلیام وردزورث، دو شاعر وحدت وجودی – نویسنده: علی خزاعی فر (۲۵ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) سهراب سپهری و ویلیام وردزورث، شاعر انگلیسی اواخر قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم، به دو زمان و … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در فلسفه, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

توصیفی از تعزیه عروسی قاسم – نویسنده: علی بلوک باشی

توصیفی از تعزیه عروسی قاسم – نویسنده: علی بلوک باشی – (۲۶ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه تئاتر – زمستان 1370 – شماره 16 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/ruzehghasem.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

آوای هوسرل درباره بداهت و توجیه – نویسنده: داگفین فولسدال – مترجم: منوچهر بدیعی

آوای هوسرل درباره بداهت و توجیه – نویسنده: داگفین فولسدال – مترجم: منوچهر بدیعی (۳۴ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه فرهنگ – تابستان 1375 – شماره 18 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/hussler.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

آغاز فرقه حروفیه – نویسنده: هلموت ریتر – مترجم: حشمت مؤید

آغاز فرقه حروفیه – نویسنده: هلموت ریتر – مترجم: حشمت مؤید (۷۵ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه فرهنگ ایران زمین – سال ۱۳۴۱ – شماره ۱۰ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/horufieh.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ, عرفان | دیدگاهی بنویسید

برخی از بازی‌ها و سرگرمی های رایج در ایران در روزگاران پیش – نوشته: جلال متینی

برخی از بازی‌ها و سرگرمی های رایج در ایران در روزگاران پیش – نوشته: جلال متینی (۲۰ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)  تابستان 1356 – شماره … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

سینما و افکار عمومی سازی در سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۷ (سال های فراموش شده ی سینما در ایران)

سینما و افکار عمومی سازی در سال های ۱۳۱۶ تا۱۳۲۷ (سال های فراموش شده ی سینما در ایران) – نویسنده: محمد تهامی نژاد (۷۰ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه فارابی – زمستان 1379 – شماره 39 … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ, سینما | دیدگاهی بنویسید

قوم از یاد رفته (کاوشی در باره قوم صابئین مندایی) – نوشته: سلیم برنجی

قوم از یاد رفته (کاوشی در باره قوم صابئین مندایی) – نوشته: سلیم برنجی (متن کامل، 29mb) دانلود

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

بررسی «بواریسم» در شخصیت مادام بواری – نوشته: اقدس یغمایی

بررسی «بواریسم» در شخصیت مادام بواری – نوشته: اقدس یغمایی (۲۲ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) – زمستان 1352 – شماره 36 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/bovarism.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

انسان در برابر تصویر خویش – نویسنده: میشل کوکه – مترجم: ناصر فکوهی

انسان در برابر تصویر خویش – نویسنده: میشل کوکه – مترجم: ناصر فکوهی (۲۲ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر – آذر و دی 1386 – شماره 6 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/ensannaserfakuhi.pdf  

نوشته‌شده در فلسفه, مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

رؤیایی از گذشته یا زن رؤیایی در آثار هدایت – نویسنده: فرزانه میلانی

رؤیایی از گذشته یا زن رؤیایی در آثار هدایت – نویسنده: فرزانه میلانی (۱۷ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/zanhedayat-farzanehmilani.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید