بایگانی ماهانه: جون 2014

رجل سیاسی – نوشتهٔ: محمدعلی جمالزاده

رجل سیاسی – نوشتهٔ: محمدعلی جمالزاده اشاره: انگار این داستان را جمالزاده امروز نوشته است. اینجا اعتنا نداریم به وجه ادبی آن. وجه اجتماعی آن اما حیرت انگیز است؛ پس از گذشت حدود یک قرن، انگار در هنوز بر همان … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران

نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران – نوشته: اصغر شیرازی موضوع این کتاب بررسی فرآیند تأسیس و تحول نظام حکومتی در جمهوری اسلامی است. انگیزۀ اصلی  مؤلف در پرداختن به این پژوهش بررسی کارکرد جنبش بنیادگرایانه ای است  که ادعا دارد … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

جنگ و هولوکاست – نوشته میشاییل ویلد – ترجمه: پرویز دستمالچی

جنگ و هولوکاست – نوشته میشاییل ویلد – ترجمه: پرویز دستمالچی معرفی کتاب “جنگ و هولوکاست” – امین بزرگیان دانلود کتاب

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

عقاید و افکار خواجه (راهنمای مشکلات دیوان حافظ) – نوشتهٔ: پرتو علوی

عقاید و افکار خواجه (راهنمای مشکلات دیوان حافظ) –  نوشتهٔ: پرتو علوی – تهران : نشراندیشه ۱۳۵۸ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/06/aghayedhafz.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

پری دریایی می‌سی‌سی‌پی – نوشته: ویلیام آیریش – ترجمه: مهراوه فیروز

پری دریایی می‌سی‌سی‌پی – نوشته: ویلیام آیریش – ترجمه: مهراوه فیروز https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/06/misisipi.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

سانسور و آزادی مطبوعات – کارل مارکس – ترجمهٔ حسن مرتضوی، چاپ اول: ۱۳۸۴

سانسور و آزادی مطبوعات – کارل مارکس – ترجمهٔ حسن مرتضوی – چاپ اول:۱۳۸۴ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/06/marx-pressfreedom.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

کارکشته‌ها(ی بَزک کردن) – نوشتهٔ: استفان دُلُرم – ترجمه‌: مسعود منصوری

کارکشته‌ها(ی بَزک کردن) – نوشتهٔ: استفان دُلُرم – ترجمه‌: مسعود منصوری دریافت پی.دی.اف.

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, سینما | دیدگاهی بنویسید

هنر فیل سفید دربرابر هنر موریانه – نوشتهٔ: مَنی فاربر – ترجمه‌: مسعود منصوری

هنر فیل سفید دربرابر هنر موریانه – نوشتهٔ: مَنی فاربر – ترجمه‌: مسعود منصوری دریافت پی.دی.اف.

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, سینما | دیدگاهی بنویسید

راهنمای تصحیح متون

راهنمای تصحیح متون – چاپ و انتشار: مرکز پژوهشی میراث مکتوب دانلود

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

خاطراتی از ادارهٔ امنیت – نوشتهٔ: یاروسلاو هاشک

خاطراتی از ادارهٔ امنیت – نوشتهٔ: یاروسلاو هاشک – منبع: کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/06/hashekedarehamniat.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید