بایگانی ماهانه: اکتبر 2014

«گامایون» و کارنامة پُربارش + کتابهای چاپ شوروی تهران

«گامایون» (سیف الدین همایون) و کارنامة پُربارش + کتابهای چاپ شوروی تهران https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/gamayun.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

چهرهء یهود در ادبیات ما – نگارش: ژاله پیرنظر

چهرهء یهود در ادبیات ما – نگارش: ژاله پیرنظر https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/yahuddaradabiat.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

منجى موعود – موژان مؤمن – ترجمه و نگارش: ولی الله اکبرى

منجى موعود – موژان مؤمن – ترجمه و نگارش: ولی الله اکبرى https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/monjimoud.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

نهضت مشروطیت و دیانت بهایی – نگارش: کاویان صادق زاده میلانی

نهضت مشروطیت و دیانت بهایی – نگارش: کاویان صادق زاده میلانی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/mashrutiatbahai.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

تأثیر ادب فارسی در نویسندگان روسی – نگارش: جهانگیر درّی

تأثیر ادب فارسی در نویسندگان روسی – نگارش: جهانگیر درّی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/persianliteratureinrussia.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

فلسفه نیچه – نویسنده: مهرداد مهرین

فلسفه نیچه – نویسنده: مهرداد مهرین – ت‍ه‍ران‌ : کانون معرفت‏‫، ۱۳۳۸ – (۱۱۵ صفحه، اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/nichehmehrin.pdf

نوشته‌شده در فلسفه | دیدگاهی بنویسید

مناظره شتر با موتر – نوشتهٔ: حاجی فتح الله مفتون یزدی

مناظره شتر با موتر – نوشتهٔ: حاجی فتح الله مفتون یزدی – عضو انجمن علم و عمل به زبان فارسی – چاپ: حیدر آباد دکن کتاب اول از تفریحات ادبی‌ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/10/monazerehshotormotor.pdf  

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید