بایگانی ماهانه: فوریه 2015

ستاد انقلاب فرهنگی از آغاز تاکنون / مصاحبه دکتر عبدالکریم سروش با مجله «دانشگاه انقلاب»

ستاد انقلاب فرهنگی از آغاز تاکنون / مصاحبه دکتر عبدالکریم سروش با مجله «دانشگاه انقلاب» دکتر عبدالکریم سروش: «در زمینه سایر کمیته ها من این رمز به شما بگویم که اگر ما نتوانیم به یک برنامه رضایت بخش و دلچسبی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مجله ها, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

کورش بزرگ – نوشته: عباس خلیلی

کورش بزرگ – نوشته: عباس خلیلی – به اهتمام: دکتر سادات ناصری – به تصحیح: دکتر مهیار خلیلی ناشر: موسسه مطبوعاتی علمی‌ – تاریخ نشر: سال  ۱۳۴۴ – متن کامل و اسکن شده – ۴۵۳ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/kouroshebozorg-abbaskhalili.pdf  

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی – نوشتهٔ: رامین کامران

از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی – نوشتهٔ: رامین کامران – متن کامل مقاله: ۱۷ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/azenghelabghablitaenghelabbaadi.pdf  

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

نقد – زیر نظر مصطفی رحیمی – دفتر دوم، آبان ماه ۱۳۵۷ شامل نقد کتاب «آسیا در برابر غرب (داریوش شایگان)» – نوشته مصطفی رحیمی دانلود

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

فرقه مریمیه و سید حسین نصر «شیخ » جدید مریمیه – نوشتهٔ: جلال متینی

فرقه مریمیه و سید حسین نصر «شیخ » جدید مریمیه – نوشتهٔ: جلال متینی دانلود متن کامل مقاله (۲۴ صفحه)

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

شک‍س‍ت‌ س‍ک‍وت‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر – نوشتهٔ: ک‍ارو

شک‍س‍ت‌ س‍ک‍وت‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر – نوشتهٔ: ک‍ارو – انتشارات سازمان مطبوعاتی مرجان – تهران – متن کامل و اسکن شده: ۲۰۲ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/shekastvasokotkaroo.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

هما ناطق و آیین بابی – نوشتهٔ: تورج امینی

هما ناطق و آیین بابی – نوشتهٔ: تورج امینی – متن کامل مقاله: ۱۷ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/nateghvababian.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

فریدون آدمیت و بهاییان – نوشتهٔ: تورج امینی

فریدون آدمیت و بهاییان – نوشتهٔ: تورج امینی – متن کامل مقاله: ۱۸ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/adamiyatvabahaiiyan.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

زوزه – نوشتهٔ: آلن گینزبرگ

زوزه – نوشتهٔ: آلن گینزبرگ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/zuzeh-gizenberg.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحریفات تاریخی وی – نوشتهٔ: کورش پویا

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحریفات تاریخی وی – نوشتهٔ: کورش پویا – متن کامل مقاله: ۵۰ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/tahrifattarikhieshahbazi.pdf  

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید