بایگانی ماهانه: سپتامبر 2015

ناسیونالیسم و انقلاب – نوشتهٔ: رضا داوری

ناسیونالیسم و انقلاب – نوشتهٔ: رضا داوری / تهران / وزارت ارشاد / سال چاپ: ۱۳۶۵ شمسی‌ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/09/nationalismrevolusion.pdf

نوشته‌شده در فلسفه | دیدگاهی بنویسید

افسردگی چرا ؟ / دیوید. د. بورنز / مترجم: نجلا حریری

افسردگی چرا ؟ / نویسنده: دیوید. د. بورنز / مترجم: نجلا حریری / ناشر: پیشتاز علم، ۱۳۷۲ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/08/afsordegichera.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, روانشناسی‌ | دیدگاهی بنویسید