بایگانی ماهانه: نوامبر 2015

بازگشت به شهر زمرد – نوشتهٔ: فرانک ل. باوم – ترجمه: ابوالقاسم حالت

بازگشت به شهر زمرد – نوشتهٔ: فرانک ل. باوم – ترجمه: ابوالقاسم حالت / نقاش: جان. ر. نیل / تهران، نشر اندیشه، ۲۵۳۵ شاهنشاهی / (متن کامل & اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/11/returntozomorodcityandisheh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

سلام و خداحافظ – نوشتهٔ: آثول فوگارد – ترجمۀ: محمود کیانوش

سلام و خداحافظ – نوشتهٔ: آثول فوگارد – ترجمۀ: محمود کیانوش / تهران، نشر اندیشه، ۲۵۳۵ شاهنشاهی / (متن کامل & اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/11/salamkhodahafezandisheh.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

ظرفیت‌سازی برای سازمان‌های غیردولتی محلی / نوشته لیان توماس و … / ترجمه: مهدی جامی

ظرفیت‌سازی برای سازمان‌های غیردولتی محلی: دستنامه راهنما برای عملکرد شایسته / نوشته لیان توماس و دیگران / ترجمه: مهدی جامی این بسته حاوی کتابچه‌های راهنما، که ترجمه اختصاصی آموزشکده توانا است ابتدا توسط نهاد کاتولیک روابط بین‌الملل که امروزه با … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید