بایگانی ماهانه: دسامبر 2017

تقابل دو خط یا کودتای خرداد 1360 تحول انقلاب از آزادی به استبداد – محمد جعفری

تقابل دو خط یا کودتای خرداد 1360 تحول انقلاب از آزادی به استبداد / محمد جعفری کتاب از روند حوادث و وقایعی که به سلب آزادی ها و بریدن قلمها و قدمها و سرانجام به کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

گویشهایِ وفس و آشتیان و تفرش – دکتر محمد مقدم

«گویشهایِ وفس و آشتیان و تفرش» –  ایران‌کوده شماره ۱۱/  تهران: انجمنِ ایرانویج / دکتر محمد مقدم https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/12/guyeshha_moghadam.pdf

نوشته‌شده در فرهنگ ها - واژه نامه ها, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید