بایگانی ماهانه: جون 2018

راهنمای خشونت خانگی در استرالیا

آیا کسی را می شناسید که در یک رابطه خویشاوندی، مورد بدرفتاری باشد؟ – مرکز کمک در موارد خشونت خانگی ویکتوریا (استرالیا) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/rahnamayekhoshunatkhanevadegi_australia.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

سکه سازان / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی

سکه سازان / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی / تهران: کتابفروشی زوار‏‫، ۱۳۵۹ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/ss_gid_hh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

داستایفسکی / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی / تهران، زوار، 1354

داستایفسکی / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی /  تهران، زوار، 1354 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/dostoyovski_gid_honarmandi.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌, داستان خارجی, روانشناسی‌, زندگی‌ نامه ها | دیدگاهی بنویسید

آندره ژید و ادبیات فارسی / حسن هنرمندی / انتشاراتِ زوّار، تهران، 1349

آندره ژید و ادبیات فارسی /  حسن هنرمندی /  انتشاراتِ زوّار، تهران، 1349 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/agvaf_hh.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

سفری در رکاب اندیشه (جلد اول): از جامی تا آراگن / حسن هنرمندی / بنگا‌ه‌ مطبوعا‌تی‌ گوتنبرگ‌، 1351

سفری در رکاب اندیشه (جلد اول): از جامی تا آراگن / حسن هنرمندی /  بنگا‌ه‌ مطبوعا‌تی‌ گوتنبرگ‌، 1351 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/sdra_hh.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

بنیادِ شعرِ نو در فرانسه و پیوندِ آن با شعرِ پارسی / حسن هنرمندی / انتشاراتِ زوّار، تهران ۱۳۵۰

بنیادِ شعرِ نو در فرانسه و پیوندِ آن با شعرِ پارسی / حسن هنرمندی / انتشاراتِ زوّار، تهران ۱۳۵۰ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/bsndf_hh.pdf

نوشته‌شده در متون اساسی, ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

فارسی زبان عقیم – ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ

فارسی زبان عقیم – ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/d981d8a7d8b1d8b3db8c-d8b2d8a8d8a7d986-d8b9d982db8cd985.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, مجله ها, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

شعله بلخ؛ سرگذشت شورانگیز رابعه بلخی – ناصر طهوری

شعله بلخ؛ سرگذشت شورانگیز رابعه بلخی – ناصر طهوری https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/d8b4d8b9d984d987_d8a8d984d8ae.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, شعر, عرفان | دیدگاهی بنویسید

ماهیت دولت در جهان سوم / تیلمان اورس / ترجمه: بهروز توانمند

ماهیت دولت در جهان سوم / تیلمان اورس / ترجمه: بهروز توانمند تیلمان اورس: «خصلت قهرآمیز بودن نظام سیاسی نه نشانه قدرت آن بلکه نشانه ضعف آن است؛ زیرا کاربرد وسیع زور نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است بحران‌ها را … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, تاریخ | دیدگاهی بنویسید