بایگانی ماهانه: ژوئیه 2018

از کارگری تا کار آفرینی – زندگینامه و خاطرات ژاک ماهفر / تدوین و ویرایش: گوئل کهن

از کارگری تا کار آفرینی – زندگینامه و خاطرات ژاک ماهفر / تدوین و ویرایش: گوئل کهن// ۶۴ مگابایت برای دانلود کلیک کنید

نوشته‌شده در تاریخ, زندگی‌ نامه ها | دیدگاهی بنویسید

ما و مدرنیت – داریوش آشوری

ما و مدرنیت – داریوش آشوری https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/ma-va-moderniat.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

ماهنامه سخن – دوره پانزدهم شماره سوم

ماهنامه سخن – دوره پانزدهم شماره سوم https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/soxan-15-3.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

مجله پیشاهنگی – شماره ۲٣۱ – خرداد ۲۵٣۵

مجله پیشاهنگی – شماره ۲٣۱ – خرداد ۲۵٣۵ – ۲٨ صفحه – بها ۶ ریال https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/7005314.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

مجله پیشاهنگی – شماره ٢٣٥ – مهرماه ٢٥٣٥

مجله پیشاهنگی – شماره ٢٣۵ – مهرماه ٢۵٣۵|۱۳۵۵ –  تکشماره ۶ ریال https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/7005318.pdf  

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

شماره نخست مجله دانشمند – اول آبان سال ۱۳۴۲

شماره نخست مجله دانشمند – اول آبان سال ۱۳۴۲ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/1.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

سلول‌های دربسته – بهرام حیدری

سلول‌های دربسته – بهرام حیدری / چاپ نخست ژانویه 2013(1391) ، انتشارات آرش، سوئد https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/sellolhaye_darbasteh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

رئالیسم در ادبیات و هنر – ژان پل سارتر – ترجمۀ هوشنگ طاهری

رئالیسم در ادبیات و هنر – ژان پل سارتر – ترجمۀ هوشنگ طاهری https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/realism-dar-adabiat-va-honar.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید