بایگانی ماهانه: نوامبر 2018

مجله راهبرد – سال ۱۳۹۳ شماره ۱۷ – سلفی ها و کردستان

مجله راهبرد – سال ۱۳۹۳ شماره ۱۷ – سلفی ها و کردستان https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/rahbord17.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

غزلی از قطب‌الدین شیرازی به گویش قدیم شیراز

غزلی از قطب‌الدین شیرازی به گویش قدیم شیراز https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/ghazalshiraz.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد؟ – نوشتهٔ: امیر کلان – مترجم: دکتر هیوا ویسی

چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد؟ – نوشتهٔ: امیر کلان – مترجم: دکتر هیوا ویسی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/farsi-translation-of-who_s-afraid-of-multilingual-education_.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

مکتب در فرآیند تکامل – حسین مدرسی طباطبائی

مکتب در فرآیند تکامل – حسین مدرسی طباطبائی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/fa_maktab_dar_farayand_takamol.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

نقد ترجمه محمد اسماعیل زاده از عقاید یک دلقک

نقد ترجمه محمد اسماعیل زاده از عقاید یک دلقک / دی و بهمن ۹۴ شهر کتاب / نوشته: دانیال اسحاق پور https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/doc.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید