بایگانی ماهانه: آوریل 2019

کسی نیست که از بختیار حمایت کند؟ – نامه ی مهشید امیر شاهی

کسی نیست که از بختیار حمایت کند؟ – نامه ی مهشید امیر شاهی – روزنامه آیندگان – شماره ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/04/namehmahshidamirshahi.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

فلسفه مدرن و ایران – نوشته: فاضل غیبی

فلسفه مدرن و ایران – نوشته: فاضل غیبی – انتشارات پیام ۱۳۹۰ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/04/modern_philosophy_and_iran.pdf

نوشته‌شده در فلسفه | دیدگاهی بنویسید