بایگانی ماهانه: جون 2019

دانلود گاهنامه فلسفی- اجتماعی خرمگس

دانلود گاهنامه فلسفی- اجتماعی خرمگس هدف گاهنامۀ فلسفی خرمگس، با رویکرد سنجشگر سقراطی و منش چندصدایی، عبارت است از: پرداختن به اساسی ترین مباحث فلسفۀ جهانی از ابتدا تا تازه ترین های قرن حاضر، ارائۀ متون پایه ای فلسفۀ جهانی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در فلسفه, مجله ها | دیدگاهی بنویسید

آزادی اندیشه – شماره دوم – بهمن ۱۳۹۴

آزادی اندیشه – شماره دوم – بهمن ۱۳۹۴ آرش جودکی: آزادگی از دیدگاه رازی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/06/0002.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, مجله ها | دیدگاهی بنویسید

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی – نشر زمانه – خرداد ۱۳۹۸ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/06/labor_rights_in_light_of_international_laws.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید