بایگانی ماهانه: مِی 2020

نسخه فارسی و بدون سانسور کتاب «پاسخ به تاریخ» نوشته‌ی: محمدرضا شاه پهلوی

نسخه فارسی و بدون سانسور کتاب «پاسخ به تاریخ» نوشته‌ی: محمدرضا شاه پهلوی برگرفته از: کانال تلگرام رضا پهلوی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/05/pasokhbetarikh_mrpahlavi_uncensored-copy.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

در باره سوئد – تعلیمات اجتماعی به زبان فارسی

در باره سوئد – شورای شهر یوتبوری / استانداری یوتالند غربی تعلیمات اجتماعی به زبان فارسی – ویرایش هفتم – سالانتشار: ۲۰۱۸ – ۲۵۴ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/03/omsverige_v7_fa.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

معمای چین – نویسنده: گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی

معمای چین – نویسنده: گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی – تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/03/moammaye-chin.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, اقتصادی | دیدگاهی بنویسید

راهنمای ریسک کشوری – نویسنده: مینا تاکسوز – مترجم: حسام الدین عباس حلاج/ سید حمیدرضا عظیمی

راهنمای ریسک کشوری – نویسنده: مینا تاکسوز – مترجم: حسام الدین عباس حلاج/ سید حمیدرضا عظیمی – تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/03/raahnamaye-risk-keshvari.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, اقتصادی | دیدگاهی بنویسید

راهنمای بازارهای مالی – نویسنده: مارک لوینسون – مترجم: ساغر منشی

راهنمای بازارهای مالی – نویسنده: مارک لوینسون – مترجم: ساغر منشی – تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/03/raah-namaye-bazarhaye-maali_1.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, اقتصادی | دیدگاهی بنویسید

دال مثل درشكه – محمود طوقی

دال مثل درشكه – محمود طوقی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/02/dal-mesle-doroshkeh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید