بایگانی دسته بندی ها: تاریخ

در انقلاب ایران چه شده است و چه خواهد شد – رضا براهنی

در انقلاب ایران چه شده است و چه خواهد شد – رضا براهنی – تهران: کتاب زمان، ‭۱۳۵۸ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/dar-enghelab-e-iran.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

زندگی و جهانداری کوروش کبیر – شاپور شهبازی

زندگی و جهانداری کوروش کبیر – شاپور شهبازی – چاپ: ۱۳۴۱ – دانشگاه شیراز https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/zendegi_va_jahandari_kourosh.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

شریعت سنگلجی: روحانی‌ اصلاح گرای دورهٔ رضا شاه / یان ریشار / مهرداد عباسی

شریعت سنگلجی: روحانی‌ اصلاح گرای دورهٔ رضا شاه / نوشته: یان ریشار / ترجمه: مهرداد عباسی / متن کامل مقاله‌: ۱۹ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/38678975.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه – نهضت آزادی ایران – بهار ۱۳۶۷

تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه – نهضت آزادی ایران – بهار ۱۳۶۷ – متن کامل (۸۱ صفحه) نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/tafsil-va-tahlil-velayat-motlaqeh-faqih.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, مقاله‌هایِ گوناگون, کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

عماد الدین نسیمی و نهضت حروفیه – تقی‌ خمارلو

عماد الدین نسیمی و نهضت حروفیه – تقی‌ خمارلو – چاپ اول، انتشارت تلاش، ۲۵۳۷ شمسی‌ – تبریز https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/emad-ol-din-nasimi.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

تعلیقه‌هایی‌ بر مقاله‌ «زوال سیاسی در ایران» – سیروس پرویزی

تعلیقه‌هایی‌ بر مقاله‌ «زوال سیاسی در ایران» – سیروس پرویزی / ۴۶ صفحه / برگرفته از وبسایت بنیاد داریوش همایون https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/taligheh_sirusparvizi.pdf اصل مقاله‌ مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی / برگرفته از وبسایت مهرزاد بروجردی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/1600_001.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ, جواد طباطبایی | دیدگاهی بنویسید

نگاهی‌ به تاریخ حیدر آباد دکن / مجتبی کرمی

نگاهی‌ به تاریخ حیدر آباد دکن / مجتبی کرمی / ناشر : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه / تهران ۱۳۷۳ / https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/historyofhad.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید