بایگانی دسته بندی ها: جواد طباطبایی

تعلیقه‌هایی بر مقالۀ «زوال سیاسی در ایران» – نوشتهٔ: سیروس پرویزی

تعلیقه‌هایی بر مقالۀ «زوال سیاسی در ایران» – نوشتهٔ: سیروس پرویزی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/12/taligheh_sirusparvizi.pdf نقدی بر روایت جواد طباطبایی از زوال سیاسی در ایران / نوشتهٔ: مهرزاد بروجردی | علیرضا شمالی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/12/1600_001.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ, جواد طباطبایی | دیدگاهی بنویسید

تعلیقه‌هایی‌ بر مقاله‌ «زوال سیاسی در ایران» – سیروس پرویزی

تعلیقه‌هایی‌ بر مقاله‌ «زوال سیاسی در ایران» – سیروس پرویزی / ۴۶ صفحه / برگرفته از وبسایت بنیاد داریوش همایون https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/taligheh_sirusparvizi.pdf اصل مقاله‌ مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی / برگرفته از وبسایت مهرزاد بروجردی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/1600_001.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ, جواد طباطبایی | دیدگاهی بنویسید