بایگانی دسته بندی ها: داستان ها

سلول‌های دربسته – بهرام حیدری

سلول‌های دربسته – بهرام حیدری / چاپ نخست ژانویه 2013(1391) ، انتشارات آرش، سوئد https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/sellolhaye_darbasteh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

سکه سازان / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی

سکه سازان / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی / تهران: کتابفروشی زوار‏‫، ۱۳۵۹ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/ss_gid_hh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

فیل – نوشته: سلاومیر مروژک – ترجمه: فخری گلستان

فیل – نوشته: سلاومیر مروژک – ترجمه: فخری گلستان – سال چاپ: ۱۳۴۴، انتشارت روزن https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/fil.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

چمدانی کوچک در یک کمد قدیمی – ابوالفضل محققی

چمدانی کوچک در یک کمد قدیمی – ابوالفضل محققی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/11/chamedanikuchak.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

روباه – نوشتهٔ: اینیاتسیو سیلونه / ترجمۀ: م. ا. محجوب

روباه – اینیاتسیو سیلونه – ترجمۀ: م. ا. محجوب (محمد ابراهیم محجوب) – انتشارات: نشر و پخش کتاب میعاد https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/05/rubah.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

چهار سوار آخرالزمان – ویلیام اس. باروز – ترجمه: ایمان گنجی

چهار سوار آخرالزمان – ویلیام اس. باروز – ترجمه: ایمان گنجی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/12/4.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

ویکفیلد – نوشتهٔ: ناتانیل هاثورن / ترجمه: ؟

ویکفیلد – نوشتهٔ: ناتانیل هاثورن / ترجمه: ؟ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/01/wakefild.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید