بایگانی دسته بندی ها: شعر

نمونه‌های شعر امروز افغانستان – به کوشش چنگیز پهلوان

نمونه‌های شعر امروز افغانستان – به کوشش چنگیز پهلوان / تهران، ۱۳۷۱ – بنیاد نیشابور https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/sher_amrvzafghanstan.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

احساس و اندیشه – مهرداد شکوری

احساس و اندیشه – مهرداد شکوری / ناشر : صائب / سال انتشار : ۱۳۴۵ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/05/ea.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

تافته جدا بافته – نویسنده: خسرو شاهانی

تافته جدا بافته – نویسنده: خسرو شاهانی / ناشر: نشر تهران – تاریخ چاپ: ۱۳۶۸ هجری شمسی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/01/jodabafteh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی, شعر | دیدگاهی بنویسید

سفینه ای از غزل زنان – معین الدین محرابی

سفینه ای از غزل زنان / شامل یکصد غزل از ۴۷ شاعره پارسی گوی – معین الدین محرابی / نشر رویش، ۱۳۶۸، کلن آلمان https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/06/safineyezanan.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

شک‍س‍ت‌ س‍ک‍وت‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر – نوشتهٔ: ک‍ارو

شک‍س‍ت‌ س‍ک‍وت‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر – نوشتهٔ: ک‍ارو – انتشارات سازمان مطبوعاتی مرجان – تهران – متن کامل و اسکن شده: ۲۰۲ صفحه https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/shekastvasokotkaroo.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

در باره ادوارد سعيد‮ – شاعر: محمود درويش

در باره ادوارد سعيد‮ – شاعر: محمود درويش https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/01/contrepoint.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

دیوان شیخ علی مشهور به باباکوهی شیرازی

دیوان شیخ علی مشهور به باباکوهی شیرازی – ناشر: کتابفروشی معرفت شیراز – سال ۱۳۵۳. (متن کامل، اسکن شده: ۱۳۸ صفحه) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/12/divanbabakuhishirazi.pdf  

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, شعر | دیدگاهی بنویسید