بایگانی دسته بندی ها: شعر

شعله بلخ؛ سرگذشت شورانگیز رابعه بلخی – ناصر طهوری

شعله بلخ؛ سرگذشت شورانگیز رابعه بلخی – ناصر طهوری https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/d8b4d8b9d984d987_d8a8d984d8ae.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, شعر, عرفان | دیدگاهی بنویسید

زبده شاهنامه – گردآورنده: عطاء الله روحی کرمانی

زبده شاهنامه – گردآورنده: عطاء الله روحی کرمانی – ۴۰۸ صفحه – ناشر: کتابفروشی ابن سینا https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/zubda-e-shahnama-farsi.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, شعر | دیدگاهی بنویسید

دیوان عالمتاج قائم مقامی (ژاله)

دیوان عالمتاج قائم مقامی (ژاله) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/ealmtaj_gha__m_mghamy.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

نمونه‌های شعر امروز افغانستان – به کوشش چنگیز پهلوان

نمونه‌های شعر امروز افغانستان – به کوشش چنگیز پهلوان / تهران، ۱۳۷۱ – بنیاد نیشابور https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/sher_amrvzafghanstan.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

احساس و اندیشه – مهرداد شکوری

احساس و اندیشه – مهرداد شکوری / ناشر : صائب / سال انتشار : ۱۳۴۵ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/05/ea.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

تافته جدا بافته – نویسنده: خسرو شاهانی

تافته جدا بافته – نویسنده: خسرو شاهانی / ناشر: نشر تهران – تاریخ چاپ: ۱۳۶۸ هجری شمسی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/01/jodabafteh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی, شعر | دیدگاهی بنویسید

سفینه ای از غزل زنان – معین الدین محرابی

سفینه ای از غزل زنان / شامل یکصد غزل از ۴۷ شاعره پارسی گوی – معین الدین محرابی / نشر رویش، ۱۳۶۸، کلن آلمان https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/06/safineyezanan.pdf

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید