بایگانی دسته بندی ها: شمیم بهار

توضیحی در باره‌ی «سیاوش در تخت جمشید» – نوشتهٔ: شمیم بهار

توضیحی در باره‌ی «سیاوش در تخت جمشید» – نوشتهٔ: شمیم بهار https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/03/siavash-dar-takht-e-jamshid-shamim-bahar.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, سینما, شمیم بهار | دیدگاهی بنویسید

اودیسه فضایی – نوشته: شمیم بهار

اودیسه فضایی – نوشته: شمیم بهار https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/odessyshamimbahar.pdf

نوشته‌شده در سینما, شمیم بهار | دیدگاهی بنویسید

آگراندیسمان – نوشته: شمیم بهار

آگراندیسمان – نوشته: شمیم بهار https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/blowup-shamimbahar.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, سینما, شمیم بهار | دیدگاهی بنویسید

در باره آنچه به نقد در نمی‌آید – نوشته: شمیم بهار

در باره آنچه به نقد در نمی‌آید – نوشته: شمیم بهار https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/naghdshamimbahar.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, شمیم بهار | دیدگاهی بنویسید

نقد «خانه سیاه است» – نوشته: شمیم بهار

نقد «خانه سیاه است» – نوشته: شمیم بهار https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/shamim1.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی, سینما, شمیم بهار | دیدگاهی بنویسید