بایگانی دسته بندی ها: صادق هدایت

صادق هدایت و روانکاوی آثارش – نوشتهٔ: محمد ابراهیم شریعتمداری

صادق هدایت و روانکاوی آثارش – نوشتهٔ: محمد ابراهیم شریعتمداری https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/01/ravankaviehedayat-shariatmadari.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

بر مزار صادق هدایت – نوشته: یوسف اسحاق پور – ترجمه: باقر پرهام

هدیه نوروزی ما به خوانندگان فارسی زبان بر مزار صادق هدایت – نوشته: یوسف اسحاق پور – ترجمه: باقر پرهام – (متن کامل و اسکن شده – ۵۴ صفحه) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/03/mazrhedayat.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

رؤیایی از گذشته یا زن رؤیایی در آثار هدایت – نویسنده: فرزانه میلانی

رؤیایی از گذشته یا زن رؤیایی در آثار هدایت – نویسنده: فرزانه میلانی (۱۷ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/zanhedayat-farzanehmilani.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

زنده بگور – صادق هدایت

زنده بگور – صادق هدایت (تهران ۱۳۴۲) (متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/zendehbegur.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

پروین دختر ساسانی (در سه‌ پرده) – صادق هدایت

پروین دختر ساسانی (در سه‌ پرده) – صادق هدایت – (تهران ۱۳۰۹) (متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/parvinhedayat.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

سگ ولگرد – صادق هدایت

سگ ولگرد – صادق هدایت – (متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/sagvelgard.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

دریافتی از بوف کور – آذر نفیسی

دریافتی از بوف کور – آذر نفیسی – ماهنامه کلک (شماره ۱)  فروردین ۱۳۶۹ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/12/boofkur-azarnafisi.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, مجله ها, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

اصفهان نصف جهان – صادق هدایت

اصفهان نصف جهان – صادق هدایت – چاپ تهران ۱۳۱۱ – کتابخانه خاور (اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/12/sh-esfahannesfejahan.pdf

نوشته‌شده در صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

انیران – صادق هدایت

انیران – صادق هدایت (متن کامل & اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/11/aniran-hedayat.pdf

نوشته‌شده در صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید

افسانه افرینش – هدایت (متن کامل & اسکن شده)

افسانه افرینش – هدایت (متن کامل & اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/creationlegend.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید