بایگانی دسته بندی ها: متون کلاسیک زبان فارسی

زبده شاهنامه – گردآورنده: عطاء الله روحی کرمانی

زبده شاهنامه – گردآورنده: عطاء الله روحی کرمانی – ۴۰۸ صفحه – ناشر: کتابفروشی ابن سینا https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/zubda-e-shahnama-farsi.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, شعر | دیدگاهی بنویسید

قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان – گردآورنده و برگردان: موبد رستم شهزادی

قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان – گفتاری در باره کتاب ماتیکان هزار داتستان – گردآورنده و برگردان: موبد رستم شهزادی – به کوشش مهرانگیز شهزادی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/03/ghanonzartoshtiyan.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

لطائف و ظرائفِ ادبی‌ – علی نقی بهروزی

لطائف و ظرائفِ ادبی‌ – علی نقی بهروزی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/lataef-adabi.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

دیوان شیخ علی مشهور به باباکوهی شیرازی

دیوان شیخ علی مشهور به باباکوهی شیرازی – ناشر: کتابفروشی معرفت شیراز – سال ۱۳۵۳. (متن کامل، اسکن شده: ۱۳۸ صفحه) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/12/divanbabakuhishirazi.pdf  

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, شعر | دیدگاهی بنویسید

ایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی زبان کشمیر

ایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی زبان کشمیر تالیف: خواجه عبدالحمید عرفانی – چاپ: ۱۳۳۵ – انتشارات ابن سینا https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/10/minoriran.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, شعر | دیدگاهی بنویسید

تـلبيـس ابـليـس – مؤلف: ابوالفرج ابن جوزی – ترجمه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو

تـلبيـس ابـليـس – مؤلف: ابوالفرج ابن جوزی – ترجمه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو – مرکز نشر دانشگاهی تهران https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/talbis-eblis.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, متون کلاسیک زبان فارسی | دیدگاهی بنویسید

معراج نامه‌ي ابن‌سينا

معراج نامه‌ي ابن‌سينا https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/avicena.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, متون کلاسیک زبان فارسی | دیدگاهی بنویسید