بایگانی دسته بندی ها: نمایش نامه ها

قیام بابک – نوشتهٔ: هوشنگ باختری

قیام بابک  – نوشتهٔ: هوشنگ باختری / ۱۶۹ صفحه (اسکن شده) / انتشارت روز https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/ghbabak.pdf  

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

ابراهیم توپچی و آقابیک – نوشته: منوچهر رادین

ابراهیم توپچی و آقابیک – نوشته: منوچهر رادین (همراه با نقد و معرفی داریوش مودبیان، برگرفته از نشریه نگین، شماره ۹۲، دی ماه ۱۳۵۱) یادداشت نویسنده به مناسبت بازانتشار الکترونیکی کتاب: بر خواننده پوشيده نيست كه تإكيد بر دوران قاجار … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

سلام و خداحافظ – نوشتهٔ: آثول فوگارد – ترجمۀ: محمود کیانوش

سلام و خداحافظ – نوشتهٔ: آثول فوگارد – ترجمۀ: محمود کیانوش / تهران، نشر اندیشه، ۲۵۳۵ شاهنشاهی / (متن کامل & اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/11/salamkhodahafezandisheh.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

مستاجر – نوشتهٔ: پرویز صیاد

مستاجر – نوشتهٔ: پرویز صیاد دانلود

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

سی زيف و مرگ – روبرمرل – برگردان: فريدون ايل بيگی و احمد شاملو

سی زيف و مرگ – روبرمرل – برگردان: فريدون ايل بيگی و احمد شاملو – (۳۱ صفحه، متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/03/siziefmarg.pdf از اینجا گرفته ایم.

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

خانه فراموشان – نوشته: طلا معتضدی

خانه فراموشان – نوشته: طلا معتضدی – چاپ انتشارت نمایش – سال ۱۳۸۵ – تهران (۴۹ صفحه) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/03/khanehfaramushan.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

هنر – نویسنده: یاسمینا رضا – مترجم: صفیه روحی

هنر – نویسنده: یاسمینا رضا – مترجم: صفیه روحی (اسکن شده، ۲۹ صفحه) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/02/honarrezaruhi.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

کوهولین رستم ایرلندی – نویسنده: ویلیام باتلر ییتز – مترجم: مسعود فرزاد

کوهولین رستم ایرلندی – نویسنده: ویلیام باتلر ییتز – مترجم: مسعود فرزاد – (۲۲ صفحه) (متن کامل و اسکن شده) چاپ شده در: نشریه مهر – مهر و آبان 1313 – شماره 17 و18 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/kohulin.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

همه افتادگان – نوشته: ساموئل بکت – ترجمه: نجف دریابندری

همه افتادگان – نوشته: ساموئل بکت – ترجمه: نجف دریابندری (متن کامل و اسکن شده) (۱۶ صفحه) چاپ شده در: نشریه نگین – 31 تیر 1355 – شماره 134 https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/hameoftadegan.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

پروین دختر ساسانی (در سه‌ پرده) – صادق هدایت

پروین دختر ساسانی (در سه‌ پرده) – صادق هدایت – (تهران ۱۳۰۹) (متن کامل و اسکن شده) https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/parvinhedayat.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها, صادق هدایت | دیدگاهی بنویسید