رئالیسم در ادبیات و هنر – ژان پل سارتر – ترجمۀ هوشنگ طاهری

رئالیسم در ادبیات و هنر – ژان پل سارتر – ترجمۀ هوشنگ طاهری

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/realism-dar-adabiat-va-honar.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

راهنمای خشونت خانگی در استرالیا

آیا کسی را می شناسید که در یک رابطه خویشاوندی، مورد بدرفتاری باشد؟ – مرکز کمک در موارد خشونت خانگی ویکتوریا (استرالیا)

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/rahnamayekhoshunatkhanevadegi_australia.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

سکه سازان / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی

سکه سازان / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی / تهران: کتابفروشی زوار‏‫، ۱۳۵۹

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/ss_gid_hh.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

داستایفسکی / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی / تهران، زوار، 1354

داستایفسکی / نویسنده: آندره ژید / مترجم: حسن هنرمندی /  تهران، زوار، 1354

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/dostoyovski_gid_honarmandi.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌, داستان خارجی, روانشناسی‌, زندگی‌ نامه ها | دیدگاهی بنویسید

آندره ژید و ادبیات فارسی / حسن هنرمندی / انتشاراتِ زوّار، تهران، 1349

آندره ژید و ادبیات فارسی /  حسن هنرمندی /  انتشاراتِ زوّار، تهران، 1349

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/agvaf_hh.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

سفری در رکاب اندیشه (جلد اول): از جامی تا آراگن / حسن هنرمندی / بنگا‌ه‌ مطبوعا‌تی‌ گوتنبرگ‌، 1351

سفری در رکاب اندیشه (جلد اول): از جامی تا آراگن / حسن هنرمندی /  بنگا‌ه‌ مطبوعا‌تی‌ گوتنبرگ‌، 1351

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/sdra_hh.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

بنیادِ شعرِ نو در فرانسه و پیوندِ آن با شعرِ پارسی / حسن هنرمندی / انتشاراتِ زوّار، تهران ۱۳۵۰

بنیادِ شعرِ نو در فرانسه و پیوندِ آن با شعرِ پارسی / حسن هنرمندی / انتشاراتِ زوّار، تهران ۱۳۵۰

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/06/bsndf_hh.pdf

نوشته‌شده در متون اساسی, ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید