بایگانی ماهانه: مِی 2013

در باره زیبا شناسی‌ سینما و تلویزیون – نوشته: یوسف اسحاق پور – ترجمه کاظم کردوانی

در باره زیبا شناسی‌ سینما و تلویزیون – نوشته: یوسف اسحاق پور – ترجمه کاظم کردوانی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/cinema.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, سینما | دیدگاهی بنویسید

ویسکونتی و توماس مان – نوشته: یوسف اسحاق پور – ترجمه خجسته کیهان

ویسکونتی و توماس مان – نوشته: یوسف اسحاق پور – ترجمه خجسته کیهان https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/visconti-mann.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, سینما | دیدگاهی بنویسید

زبان دل افسردگان – حمید صدر

زبان دل افسردگان – حمید صدر صفحه دریافت کتاب: Click to access zabane-delafsordegan.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان ایرانی | دیدگاهی بنویسید

ابیات برگزیده از شاهنامه – محمود سپاسی

ابیات برگزیده از شاهنامه – محمود سپاسی – چاپ: اسفند ماه ۱۳۴۷ تهران https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2011/07/sshahnameh.pdf

نوشته‌شده در متون کلاسیک زبان فارسی, شعر | دیدگاهی بنویسید

مرده ها (نمایشنامه) – جلیل محمد قلی زاده – درآمد و برگردان هما ناطق

مرده ها (نمایشنامه) – جلیل محمد قلی زاده – درآمد و برگردان هما ناطق https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/deadmollanasreddin.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید

فرهنگ انگلیسی‌ – فارسی – تالیف: ویلیام تورنیل تاکر

فرهنگ انگلیسی‌ – فارسی – تالیف: ویلیام تورنیل تاکر (William Thornhill Tucker) چاپ سال (۱۹۳۸؟) لندن https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/a-pocket-dictionary-of-english-and-persian.pdf تفاوت فارسی نوشتاری و فارسی گفتاری (دو زبانه) – تالیف: ویلیام تورنیل تاکر https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/differences-between-colloquial-and-literary-persian.pdf

نوشته‌شده در فرهنگ ها - واژه نامه ها, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

وای بر مغلوب – غلامحسین ساعدی

وای بر مغلوب – غلامحسین ساعدی https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/vaibarmaghlubsaedi.pdf

نوشته‌شده در نمایش نامه ها, غلامحسین ساعدی | دیدگاهی بنویسید

فرهنگ فارسی به انگلیسی‌ – تالیف: رامدهون سنّ – چاپ سال ۱۸۴۱ کلکته

فرهنگ فارسی به انگلیسی‌ – تالیف: رامدهون سنّ – چاپ سال ۱۸۴۱ کلکته https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/persa-76.pdf

نوشته‌شده در فرهنگ ها - واژه نامه ها | دیدگاهی بنویسید

آموزش زبان فارسی به انگلیسی‌ زبان‌ها – محمد علی‌ جزایری

آموزش زبان فارسی به انگلیسی‌ زبان‌ها – محمد علی‌ جزایری https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/persian4english.pdf

نوشته‌شده در فرهنگ ها - واژه نامه ها, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

مختصر تاریخ اسلام – نوشته: عبدالرئوف فطرت

مختصر تاریخ اسلام – نوشته: عبدالرئوف فطرت https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/05/fitrat_tarikh1.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید