بایگانی ماهانه: نوامبر 2016

راهنمای توریستی شیراز

راهنمای توریستی شیراز  / چاپ وزارت اطلاعات و جهانگردی – اداره کل توسعه جهانگردی / سال چاپ: ۱۳۵۲ https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/11/shiraztouristgaid.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

بصیرت‌نامه / نویسنده: تادئو یودا کروسینسکی / مترجم: عبدالرزاق بیگ دنبلی

بصیرت‌نامه / نویسنده: تادئو یودا کروسینسکی / مترجم: عبدالرزاق بیگ دنبلی از سقوط شاه سلطان حسین در ۱۱۳۵ تا تاج‌گذاری فتحعلی شاه در ۱۲۱۲ در ایران‌ زمین فقط جنگ بود، تاخت‌ و تاز بود و غارتگری. مدارس ویران شد، دانشمندان … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز / نوشتهٔ: ژان-ماری کَبَس / ترجمه: بنیاد عبدالرحمن برومند

مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز / نوشتهٔ: ژان-ماری کَبَس / ترجمه: بنیاد عبدالرحمن برومند مجازات اعدام که سخت ترین مجازات است از دیر باز موضوع بحث در جوامع گوناگون بوده است. مسئلۀ جرم و … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید