«هاراکیری» با تیغ ژیلت! – نوشته: مهشید امیرشاهی

«هاراکیری» با تیغ ژیلت! / نقدِ کتابِ «جزیره‌ سرگردانی» (سیمین دانشور) – نوشته: مهشید امیر شاهی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/naghdjs_mamirshahi.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

نقد ادبی / ژ.س. کارون وفیلونه / خسرو مهربان سمیعی

نقد ادبی / ژ.س. کارون وفیلونه / خسرو مهربان سمیعی / ناشر: انتشارات بزرگمهر / تاریخ چاپ: ۱۳۷۰ شمسی

na

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/naghd_adabi.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

عماد الدین نسیمی و نهضت حروفیه – تقی‌ خمارلو

عماد الدین نسیمی و نهضت حروفیه – تقی‌ خمارلو – چاپ اول، انتشارت تلاش، ۲۵۳۷ شمسی‌ – تبریز

en

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/emad-ol-din-nasimi.pdf

نوشته‌شده در ادبیات و کتب ادبی‌, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

تعلیقه‌هایی‌ بر مقاله‌ «زوال سیاسی در ایران» – سیروس پرویزی

تعلیقه‌هایی‌ بر مقاله‌ «زوال سیاسی در ایران» – سیروس پرویزی / ۴۶ صفحه / برگرفته از وبسایت بنیاد داریوش همایون

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/taligheh_sirusparvizi.pdf

اصل مقاله‌ مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی / برگرفته از وبسایت مهرزاد بروجردی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/1600_001.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, تاریخ, جواد طباطبایی | دیدگاهی بنویسید

نگاهی‌ به تاریخ حیدر آباد دکن / مجتبی کرمی

نگاهی‌ به تاریخ حیدر آباد دکن / مجتبی کرمی / ناشر : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه / تهران ۱۳۷۳ /

had

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/historyofhad.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

انسان نظاره گر تلویزیون و پسا – اندیشه / جووانی سارتوری / ترجمه: مهدی اسلامی

انسان نظاره گر تلویزیون و پسا – اندیشه / نوشته: جووانی سارتوری / ترجمه: مهدی اسلامی / ویراستار: شیدا نبوی / چاپ ۲۰۱۶ (۱۳۹۴) / متن کامل: ۱۳۱ صفحه

ensane-nazaregar1

در بطن انقلابهای چندرسانه ای تکامل یافته و سریع هستیم. فرایندی با شاخه های متعدد (اینترنت «تارنما»، رایانه های شخصی، فضای مجازی)، که اما، مشخصۀ اصلی خود را در یک مخرج مشترک، بیان میکنند: دیدن و نظاره از دور (tele-vedere)، و بدینسان زیست ـ تصویری (video-vivere) [در تمام این متن ویدئو به معنای کلی صفحۀ الکترونیکی آمده است که تصاویر برآن دیده میشود، اعم از تلویزیون، ویدئو،کامپیوتر، و نظایر آن. م.]. اما در این کتاب بحث بر روی تلویزیون متمرکز شده، و هستۀ اصلی بحث و نظریۀ بنیادی این است که ویدئو در حال تبدیل انسان خردورز (sapiens l’homo)؛ محصول فرهنگ نوشتاری، به انسان نظاره گر (homo videns) است ـ که با کلمۀ قربانی تعریف میشودـ و از نقش اصلی خود دور میشود. همۀ چیزها نشان داده میشود. ولی در این حال چه بر سر آن چیزهایی میآید که غیرقابل نشان دادن است (که بسیار هم بیشترند)؟ به این ترتیب در حالی که ما دلمشغول آنیم که چه کسی وسائل ارتباط جمعی را کنترل میکند، متوجه نیستیم که خود ابزار، در خود و بر خود، است که از اختیار ما گریخته است. …

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/ensane-nazaregar.pdf

 

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

قیام بابک – نوشتهٔ: هوشنگ باختری

قیام بابک  – نوشتهٔ: هوشنگ باختری / ۱۶۹ صفحه (اسکن شده) / انتشارت روز

ghbabak

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/02/ghbabak.pdf

 

نوشته‌شده در نمایش نامه ها | دیدگاهی بنویسید