اهریمن در تاریخ: کمونیسم، فاشیسم و درس‌هایی از قرن بیستم

اهریمن در تاریخ: کمونیسم، فاشیسم و درس‌هایی از قرن بیستم – نویسنده: ولادیمیر تیسماننو – مترجم: رامین پرهام

اهریمن در تاریخ تحلیلی جنجالی است از رابطه کمونیسم و فاشیسم. ولادیمیر تیسماننو، مولف کتاب، بر اساس تجربه‌های خود از زندگی در زیر سایه اقتدارگرایی کمونیستی، از شور و هیجان سیاسی، رادیکالیسم و آرمانگرایی اتوپیایی می‌گوید و پیامدهای فاجعه‌بار آنها در تجربه مهندسی اجتماعی در قرن بیستم. تیسماننو به شیوه ای درخشان کمونیسم و فاشیسم را در رقابت با یکدیگر تصویر و مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد چگونه این دو نظام گاه همپوشانی دارند و گاه به نحوی شگفت به سیستم‌های مشابه در اقتدارگرایی می‌انجامند. او در کتاب خود جذابیت های ایدئولوژیک این جنبش های سیاسی رادیکال و انقلابی و بینش آنها از رهایی و انقلابیگری را بررسی می‌کند و به ارزش‌ها و انواع کاریزما در رهبران آنها می‌پردازد و جایگاه خشونت را در این نظام‌ها و در میراث برجامانده از آنها در سیاست معاصر روشن می‌کند.

تیسماننو در بررسی خود به بحث از آرای متفکرانی می‌پردازد که فهم ما را از جنبش‌های اقتدارگرایانه در دوره معاصر شکل داده اند؛ کسانی همچون هانا آرنت، ریمون آرون، آیزایا برلین، آلبر کامو، فرانسوا فوره، تونی جات، یان کرشاو، لشک کولاکوفسکی، ریچارد پایپس، و روبرت تاکر. کتاب، بنابرین، هم تحلیل نظری از فلسفه عملی مارکسیسم-لنینیسم و فاشیسم است و هم زندگینامه سیاسی چهره هایی معین و محور اصلی بحث اش عینیت یافتن اصول شریرانه نیهیلیستی برای منقاد ساختن آدمی است به بهانه رسیدن به اهداف ناب و خالص ساز. در نهایت، تیسماننو به این نتیجه می‌رسد که هیچ تعهد ایدئولوژیکی هر قدر هم که جذاب باشد نباید بر حرمت زندگی انسان چیره شود. بنابرین، هیچ حزبی، جنبشی یا رهبری حق ندارد به پیروان خود دیکته کند که زندگی خود را رها کنند و سعادتی اجباری را پذیرا شوند که معجزات دروغین وعده می‌دهد، بر بینشی متوهم استوار است و به نحوی رازآمیز رهبر و نظام را محور همه چیز قرار داده است.

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/12/ahriman-04.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

«چرا خدا وجود ندارد: پاسخ ساده به ۲۰ استدلال رایج درباره وجود خدا» نوشته «آرمین نوابی» / به کوشش «کیانوش احمدی شهمیرزادی»

«چرا خدا وجود ندارد: پاسخ ساده به ۲۰ استدلال رایج درباره وجود خدا» نوشته «آرمین نوابی» / به کوشش «کیانوش احمدی شهمیرزادی» / متن کامل / ۸۷ صفحه

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/12/why-there-is-no-god-farsi.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

مجله راهبرد – سال ۱۳۹۳ شماره ۱۷ – سلفی ها و کردستان

مجله راهبرد – سال ۱۳۹۳ شماره ۱۷ – سلفی ها و کردستان

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/rahbord17.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

غزلی از قطب‌الدین شیرازی به گویش قدیم شیراز

غزلی از قطب‌الدین شیرازی به گویش قدیم شیراز

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/ghazalshiraz.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد؟ – نوشتهٔ: امیر کلان – مترجم: دکتر هیوا ویسی

چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد؟ – نوشتهٔ: امیر کلان – مترجم: دکتر هیوا ویسی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/farsi-translation-of-who_s-afraid-of-multilingual-education_.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

مکتب در فرآیند تکامل – حسین مدرسی طباطبائی

مکتب در فرآیند تکامل – حسین مدرسی طباطبائی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/fa_maktab_dar_farayand_takamol.pdf

نوشته‌شده در تاریخ | دیدگاهی بنویسید

نقد ترجمه محمد اسماعیل زاده از عقاید یک دلقک

نقد ترجمه محمد اسماعیل زاده از عقاید یک دلقک / دی و بهمن ۹۴ شهر کتاب / نوشته: دانیال اسحاق پور

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/11/doc.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید