سلام، آقا – شهرزاد

سلام، آقا – شهرزاد (متن کامل – اسکن شده)

نوشته‌شده در شعر | دیدگاهی بنویسید

بازاندیشی زبان فارسی – داریوش آشوری

بازاندیشی زبان فارسی – داریوش آشوری

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2017/08/bazandishi.pdf

نوشته‌شده در متون اساسی, کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران – اسد سیف

دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران – اسد سیف – متن کامل ۴۰۳ صفحه

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/10/degarbashane-jensi.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ ادبی, ادبیات و کتب ادبی‌ | دیدگاهی بنویسید

هیپنوتیزم عملی / نویسنده: محمدحسین مدرس نهاوندی

هیپنوتیزم عملی / نویسنده: محمدحسین مدرس نهاوندی /  انتشارات: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه /  سال نشر: ۱۳۴۴

هیپنوتیزم-عملی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/05/hypnotism.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

دستی از دور… (مقالات) – اکبر رادی

دستی از دور… (مقالات) – اکبر رادی – تهران، انتشارات رز، ۱۳۵۶

رادی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین نمایشنامه نویسان ایران است. او در شکل گیری تئاتر متفکرانه و هویت مند پیشگام بود و همچنان مصداق تمام عیار یک «درام نویس سترگ معاصر» قلمداد می‌شود. کتابِ «دستی از دور» تحلیل تئاتر دههٔ چهل ایران است.

dad

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2016/12/dastiazdoor.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, مقاله‌هایِ ادبی | دیدگاهی بنویسید

تجاوز جنسی به محارم در ایران / محسن مالجو

تجاوز جنسی به محارم در ایران / محسن مالجو

در این مقاله می‌خواهم ردپای تجاوز به محارم را در چارچوب دو نهاد خانواده و دولت بررسی کنم. در چارچوب نهاد خانواده می‌کوشم رفتار سه دسته از کنش‌گران در مراحل گوناگون وقوع این آسیب اجتماعی را مطالعه کنم: اول، آزارگر در خانواده که عبارت باشد از پدر خانواده؛ دوم، آزاردیده که عبارت است از دختر خانواده؛ و سوم، نزدیک‌ترین خویشاوند نسبی که غالباً مادر خانواده است. بدین اعتبار، کوشش خواهم کرد ابتدا به سه پرسش ذیل پاسخ دهم: اول، آزارگر از چه استراتژی‌هایی برای مبادرت به آزار جنسی استفاده می‌کند؟ دوم، واکنش آزاردیده نسبت به وقوع آزار جنسی چیست؟ و سوم، واکنش مادر نسبت به آزار جنسی چه‌گونه است؟ هم‌چنین در چارچوب نهاد دولت می‌کوشم عملکرد آن دسته از سازمان‌های دولتی در زمینه‌ی مسائل مرتبط با آزار جنسی محارم را بررسی کنم که بیش‌ترین ارتباط را با آزاردیدگان و آزارگران برقرار می‌کنند: قوه‌ی قضاییه، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، و نیروی انتظامی. (برگرفته از: سایت نقد اقتصاد سیاسی)

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/05/maljoo-scream.pdf

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون | دیدگاهی بنویسید

چیستان های مازندرانی – یوسف الهی + شهرام قلی پور گودرزی

چیستان های مازندرانی – یوسف الهی + شهرام قلی پور گودرزی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/10/chistanhaye-mazandarani.pdf

نوشته‌شده در فرهنگ ها - واژه نامه ها, کتاب‌های متفرقه | دیدگاهی بنویسید

دنیا در گذر – دیوید کریستین – ترجمهٔ: امیر کلینی

دنیا در گذر – دیوید کریستین – ترجمهٔ: امیر کلینی

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/10/donyadargozar.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

نوروز سوابق تاریخی تا امروز – نویسنده: هاشم رضی

نوروز سوابق تاریخی تا امروز – نویسنده: هاشم رضی – سازمان انتشارات فروهر – تهران اسفند ۱۳۵۸

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2019/12/noruz_hrazi.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های متفرقه, ادبیات و کتب ادبی‌, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

ثبات افیون کسب وکارها – نویسنده: روپرت مرسون – مترجم: عباس توکلی

ثبات افیون کسب وکارها – نویسنده: روپرت مرسون – مترجم: عباس توکلی – تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2020/03/sbat-afyoun-kasbo-karha.pdf

نوشته‌شده در کتاب‌های علمی‌ - آموزشی, اقتصادی | دیدگاهی بنویسید