کنش های کوچک ایستادگی – نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون – ترجمه اختصاصى توانا

کنش های کوچک ایستادگی – نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون – ترجمه اختصاصى توانا

ترجمه اختصاصی توانا از » کنش های کوچک ایستادگی» داستان هایی از سراسر جهان را – بعضی از آن ها معروف ولی اکثر آنها ناشناخته در کتاب های تاریخ – در مورد روش های ابتکاری و الهام بخش برای مقاومت در برابر رژیم های سرکوبگر جمع آوری می نماید. این داستان ها حکایت کسانی است که سکوت را نپذیرفتند، حکایتی که نشان می دهد می توان دیکتاتورها را سرنگون نمود، قوانین ناعادلانه را تغییر داد و حتی به مردم حس جدیدی از انسانیت خود بخشید، علی رغم این که دیکتاتورها آن را انکار کنند.

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/08/small20acts20of20resistance_2.pdf

یا

دانلود مستقیم از وبسایت توانا

نوشته‌شده در مقاله‌هایِ گوناگون, کتاب‌های متفرقه, کتاب‌های علمی‌ - آموزشی | دیدگاهی بنویسید

زمان انتخاب – نوشته: رضا پهلوی

زمان انتخاب – نوشته: رضا پهلوی

من تنها در نظامی می‌توانم زندگی کنم که در آن، رقابت ‌و توازن میان قوا، رسانه‌های آزاد و افکار عمومی، مانع از تمرکز قدرت می‌شود. بدون تردید، نظام دموکراتیک بهترین نظام برای پیشرفت جوامع است.

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/08/zamanentekhab.pdf

نوشته‌شده در Uncategorized, کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

خیاط جادو شده – شالوم علیخم – ترجمه: ابراهیم یونسی بانه

خیاط جادو شده – شالوم علیخم – ترجمه: ابراهیم یونسی بانه

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/08/khayat.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

از کارگری تا کار آفرینی – زندگینامه و خاطرات ژاک ماهفر / تدوین و ویرایش: گوئل کهن

از کارگری تا کار آفرینی – زندگینامه و خاطرات ژاک ماهفر / تدوین و ویرایش: گوئل کهن// ۶۴ مگابایت

https://www.scribd.com/document/382943494/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86

برای دانلود کلیک کنید

نوشته‌شده در تاریخ, زندگی‌ نامه ها | دیدگاهی بنویسید

ما و مدرنیت – داریوش آشوری

ما و مدرنیت – داریوش آشوری

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/ma-va-moderniat.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

ماهنامه سخن – دوره پانزدهم شماره سوم

ماهنامه سخن – دوره پانزدهم شماره سوم

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/soxan-15-3.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

مجله پیشاهنگی – شماره ۲٣۱ – خرداد ۲۵٣۵

مجله پیشاهنگی – شماره ۲٣۱ – خرداد ۲۵٣۵ – ۲٨ صفحه – بها ۶ ریال

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/7005314.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید